+48 511 326 080       
          

Witamy na stronie internetowej Koła Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" Klubu 3. Flotylli Okrętów.
 Nasze cele i zadania

Celem działalności Koła Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” Klubu 3. Flotylli Okrętów jest propagowanie historii i współczesności Marynarki Wojennej RP, kultywowanie tradycji Okrętu Muzeum ORP "BŁYSKAWICA", historii i współczesności 3. Flotylli Okrętów, marynistyki oraz naszego regionu pomorskiego. Szkolenie młodzieży z zakresu prowadzenia łączności radiowych, wdrażania procedur krótkofalarskich oraz techniki radiowej. Wymiana doświadczeń i wiedzy operatorskiej, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie wiedzy operatorskie., Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym oraz zacieśnienie więzi koleżeńskich. Prowadzenie łączności radiowych na wszystkich pasmach krótkofalarskich, wszystkimi emisjami radiowymi w tym cyfrowymi. W miarę możliwości bierzemy udział w zawodach krótkofalarskich oraz akcjach zdobywania dyplomów wyczynowych i okolicznościowych. Współpracujemy z klubami krótkofalarskimi regionu pomorskiego. Koło Krótkofalowców "BŁYSKAWICA Klubu 3 Flotylli Okretów bierze czynny udział w organizowanych imprezach, biwakach oraz piknikach o charakterze historycznym, milenijnym organizowanym przez Dowództwo 3 flotylli Okretów, Klubu 3 Flotylli Okretów, Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK oraz Zarządu Głównego PZK.  Organizujemy również własne pikniki, biwaki oraz wycieczki dla członków Koła i ich rodzin połączone zpraca terenową stacji klubowej SP2PMW.Każdy ktoma chęć zostać członkiem naszego Koła oraz spełnia warunki regulaminowe naszego Koła, może skontaktować się z Zarządem Koła Krótkofalowców mailem, telefonicznie na Facebooku lub przyjść do nas w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 18.30 po uprzednim zgłoszeniu swojego akcesu.

W związku z chwilowym brakiem konta bankowego, składki członkowskie i inne opłaty płacimy bezpośrednio u  Prezesa Koła podczas spotkań klubowych .

                         

 

 

 

 

 

          


                                                                                                                                           

 Nasza piękna Gdynia